Publisert 21. oktober, 2016

Ny bok om psykopati

Denne boken går bakenfor de sensasjonelle fremstillingene av psykopati og gir en faglig, men allment tilgjengelig introduksjon til psykopati – hva er det, og hva kan vi gjøre med det?

Boken er skrevet og redigert av Mette K. F. Kreis, Helge Andreas Hoff, Henrik Belfrage og Stephen Hart (red.) Alle med en tilknytninger til SIFER nettverket.

Med utgangspunkt i aktuell forskning undersøker forfatterne sentrale spørsmål rundt psykopati, for eksempel hvordan psykopatiske personlighetstrekk kommer til uttrykk, og hvordan og hvorfor denne personlighetsforstyrrelsen utvikles. Forfatterne tar også opp praktiske spørsmål, som hvordan psykopati differensieres fra andre psykiske lidelser, hvordan man foretar en klinisk vurdering og utredning, hvilken rolle psykopati spiller i rettslige sammenhenger, samt hvordan man behandler og håndterer mennesker med psykopati.

Boken henvender seg til studenter og fagfolk innenfor psykologi, psykiatri, kriminologi, jus, sosialt arbeid og kriminalomsorgen, men også til andre interesserte lesere som ønsker å vite mer om psykopati.

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Steffen Stamnes