Publisert 18. januar, 2019

Ny bok av Pål Grøndahl

Sifer gratulerer Pål Grøndahl med utgivelsen av sin nye bok Om drap!

Drapssaker blir ofte viet stor oppmerksomhet, og noen saker er både hjerteskjærende, grufulle og meningsløse.
Stort sett gis publikum kun innsikt i enkeltsaker, og det store bildet uteblir. Da kan det lett danne seg myter og folklore om drap.

Om drap gir utførlig innsikt i fenomenet drap og om mennesker som begår slike handlinger.

Gyldendal inviterer til lanseringsseminar for boken torsdag 7. februar kl. 16.30 – 18.30 på Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4.

 

Ønsker du å delta kan du melde deg på her.

 

PROGRAM

16.30

Dørene åpnes, mingling og servering

17.00

Velkommen v/ Gyldendal Akademisk, Katharine Cecilia Williams

17.05

Trenger vi en bok om drap? Pål Grøndahl, psykologspesialist/forfatter

17.20

Å rapportere fra drapssaker i media. Blasert rapportering eller sterke inntrykk? Olav Rønneberg, krimreporter NRK

17.35

Unge personer som begår drap, en foruroligende utvikling? Inga Bejer Engh, Barneombud

17.50

Hva kjennetegner en god kriminalroman? Nils Nordberg, Dramatiker og spesialist på krimlitteratur

18.05

Hva kommer det av at norsk politi løser så godt som alle kjente drapssaker? Grete Lien Metlid, Sjef for Oslo-politiets felles enhet for etterretning og etterforskning

18.20

Avslutning, signering og mingling

Sist oppdatert den 18. January 2019 av Martin Bjørnstad