Publisert 5. desember, 2023Nyhet

Ny artikkel om felles genetisk risiko for atferdsforstyrrelse og andre psykiske lidelser

Atferdsforstyrrelse, som kjennetegnes av antisosialitet og aggresjon, er en psykisk lidelse som forekommer relativt ofte hos barn og unge. Til tross for likheter med antisosial personlighetsforstyrrelse hos voksne, er det vist at atferdsforstyrrelse forutgår for en rekke psykiske lidelser som debuterer i voksen alder. Derfor ville forskerne undersøke om atferdsforstyrrelse har felles genetiske og miljømessige risikofaktorer med andre psykiske lidelser.

I denne studien har Tesli og medforfattere studert samsykelighet mellom atferdsforstyrrelse og andre psykiske lidelser i Den norske mor, far og barn-studien (MoBa) (n = 114 500). De har også sjekket hvordan polygen risikoscore for psykiske lidelser var assosiert med atferdsforstyrrelse i barndom og ungdomstid. Samspillet mellom gener og miljø for atferdsforstyrrelse ble utforsket med data om mobbing og foreldreutdanning.

Forskerne fant høy grad av samsykelighet mellom atferdsforstyrrelse og andre psykiske lidelser hos barn og voksne. Dette kliniske overlappet ble gjenspeilet av et overlapp på genetisk nivå. Funnene tyder også på at det er en tilleggseffekt mellom genetiske og miljømessige risikofaktorer.

Til tross for en tidligere forståelse av atferdsforstyrrelse som en spesifikk forløper for antisosial personlighetsforstyrrelse fant de at atferdsforstyrrelse var assosiert med genetisk risiko for flere psykiske lidelser som debuterer i barndom og voksen alder. Funnene viser at samsykelighet mellom atferdsforstyrrelse og andre psykiske lidelser bør tas i betraktning av klinikere ved diagnostisering og oppfølging av denne sammensatte pasientgruppen.

Artikkelen «Conduct disorder – a comprehensive exploration of comorbidity patterns, genetic and environmental risk factors» er publisert i tidsskriftet Psychiatry Research og kan leses her https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178123005784

Bilde av hypotesen, design og resultater fra studien.