Publisert 3. juli, 2023Nyhet

Ny artikkel om «Det finnes hjelp» – et tiltak for å forebygge seksuelle overgrep mot barn er publisert.

Høsten 2022 rullet en informasjonskampanje ut i den norske offentligheten, rettet mot personer med seksuelle tanker om barn: «Det føles riktig, men burde føles feil», «Hvorfor akkurat meg?», «Hvorfor kan jeg ikke være som alle andre?». Den hverdagslige konteksten som rammet inn spørsmålene, varierte, men budskapet var gjennomgående: «Du kan ikke alltid bestemme hva du føler, men du kan få hjelp til å kontrollere hva du gjør», med en entydig påfølgende oppfordring om å ta kontakt med Det finnes hjelp (DFH), et tilbud om spesialisert helsehjelp til voksne med seksuell interesse for barn.

Artikkelen er skrevet av Christine Friestad, Karine Seippel, Martin Sjøly og Anja Vaskinn. Les artikkelen her: «Det finnes hjelp» – et tiltak for å forebygge seksuelle overgrep mot barn | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)