Publisert 2. juli, 2014

NRK: Psykiatridømte slipper ikke ut

Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern blir værende på sykehus, selv om de er ferdigbehandlet. Årsaken er uklart regleverk og mangel på ressurser i kommunene skriver NRK etter intervju med overlege Karl Heinrik Melle

141 personer er dømt til tvungent psykisk helsevern i Norge. De fleste har begått drap, vold eller overgrep. I dag venter minst 13 personer dømt til denne særreaksjonen, på et sted å bo utenfor sykehuset. De fleste har ventet flere år, viser en kartlegging NRK har gjort.

I løpet av noen år kan slik sendrektighet føre til at sykehusene fylles opp av personer som er for friske til å være innlagt, ifølge sikkerhetsavdelingene i Norge. For dyrt oppfølgingsprogram og uklare regler om hvem som skal ta imot, er årsaken til problemet.

For det første, så blir det en opphopning. Hvis alle som etter hvert, år for år, bare ble sittende i institusjonen, så kommer det til å bli et driftsproblem, sier Karl Heinrik Melle, overlege ved sikkerhetsavdelingen på Brøset i Trondheim.

Melle tror kostnaden er hovedårsaken til at mange kommuner kvier seg for å ta imot dem som er ferdigbehandlet. Vi får en forskjellsbehandling i Norge, fordi det ikke er klare kjøreregler. Hva slags behandling du får, avhenger av hvor du bor.

For det andre, så er det helt åpenbart at som følge av manglende økonomi, så blir enkelte idømt særreaksjon flere ganger der man med et godt etablert kommunalt tilbud kunne ha gått innenfor det vi kaller vanlig psykisk helsevern, sier Melle. Les artikkelen hos nrk.no

Sist oppdatert den 2. July 2014 av Christian Lauvrud