Publisert 21. oktober, 2016

NRK: 1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet

Erik Søndenaa, forsker ved SIFER Midt i Trondheim, er intervjuet av NRK om innsatte i norske fengsler med psykisk utviklingshemming

«Rundt én av ti innsatte i norske fengsler er psykisk utviklingshemmede, og i de aller fleste tilfellene har ingen oppdaget at de er det», sier Søndennaa til NRK

Han er en av Norges fremste eksperter på kriminelle utviklingshemmede og har gjennomført en omfattende studie blant innsatte i norske fengsler, som viser at én av ti er psykisk utviklingshemmede. I alt sitter omkring 10.000 personer i fengsel på ulik straff per år. Andre forskere har kommet til et lignende tall, noe som gjør at Søndenaa mener det er trygt å anslå at rundt 1 av 10 norske innsatte er lettere utviklingshemmet.

Les og hør mer om saken: nrk.no og Dagsrevyen

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Christian Lauvrud