Publisert 24. april, 2021Nyhet

Nå kan du melde deg på B-kurs for sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs) for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker (ulike medisinske spesialister, psykologer, odontologer mv.).

Kurset avholdes i Trondheim og består av to deler. Hver del går over tre kursdager.

Del 1: 22. – 24. november 2021.

Del 2: 19. – 21. januar 2022.

Søknadsfrist er 21. juni 2021. Les mer om kurset og påmelding ved å trykke på knappen nedenfor.

Man må ha gjennomført B-kurs før man kan delta på C-kurs.

Bilde rettsak