Publisert 24. mai, 2023Nyhet

Nå kan du melde deg på B-kurs for sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs) for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker (ulike medisinske spesialister, psykologer, odontologer mv.).

Kurset avholdes i Trondheim og består av to deler. Hver del går over tre kursdager.

Del 1: 8. – 10. november 2023.

Del 2: 24. – 26. januar 2024.

Søknadsfrist er 15. juni 2023.