Publisert 13. januar, 2021Nyhet

Midler til nytt forskningsprosjekt : Mental health literacy blant mennesker i fengsel

SIFER Nord ved Phd-stipendiat Line Solbakken har fått midler fra Helse Nord til forskningsprosjektet «Mental health literacy blant mennesker i fengsel: En kvalitativ studie av innsattes kunnskaper og holdninger til psykisk helse». 

Rekruttering av deltakere og datainnsamling er i gang. Sentrale tema i intervjuene er innsattes opplevelser av muligheter til helsefremmende aktiviteter i fengsel, mestringsstrategier for psykiske plager, deres oppfatninger om hjelpsøking og behandling for psykiske lidelser og tilgang til helseinformasjon under soningen. 

Prosjektet forventes å gi kunnskap som vil være nyttig for å tilpasse behandlingstilbud og helseinformasjon til mennesker i fengsel.