Publisert 29. april, 2022Nyhet

MAP hovedinstruktører mottok utdanningsprisen 2022

Møte med aggresjonsproblematikk (MAP) er et nytt nasjonalt opplæringsprogram som utgår fra et samarbeid mellom de fire helseregionene. MAP er omtalt i nasjonal helse- og sykehusplan og anbefalt i nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern.

Fredag 29. april mottok MAP OUS’ utdanningspris og 25.000 kr med følgende begrunnelse:

«Gjennom MAP-programmet får de ansatte opplæring i å møte truende situasjoner på en hensiktsmessig måte. Programmet er innovativt og praksisnært. Programmet er etablert og tilbys i flere helseregioner og fronter dermed OUS i hele landet. På den måten bidrar MAP kursledere til å gjøre OUS til et fremragende universitetssykehus.»

Hovedinstruktører Thor Egil Holtskog, Bente Sundbye og Kjell Kjærvik mottok den høytstående prisen på vegne av MAP. Hovedinstruktør Gunnar Eidhammer kunne dessverre ikke være til stede på prisutdelingen.

Prismottagerne understreket at prisen er et resultat av godt samarbeid og alle som har vært involvert i utviklingen og utbredelsen av MAP.

Bilde av prisvinnere i MAP
Tre av hovedinstruktørene i MAP holdt innlegg og tok imot utdanningsprisen.
F.v: Thor Egil Holtskog, Bente Sundbye og Kjell Kjærvik