Publisert 21. oktober, 2016

Ledig stilling

Forskningslederstilling – eventuelt kombinert med stilling som professorat II/førsteamanuensis

Stilling som forskningsleder ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri ved Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus (SIFER Sør-Øst) eventuelt kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis 20 % ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Senteret er organisert som en seksjon ved Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.  Kompetansesenteret har som hovedoppgave å drive forskning, fagutvikling og kompetansespredning på områdene sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst. Kompetansesenteret (KPS Sør-Øst) danner sammen med KPS Midt-Norge og KPS Vest-Norge et nasjonalt kompetansenettverk, SIFER. SIFER har som hovedmål å styrke utvikling av nasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Forskningsleder vil ha ansvar for kompetansesenterets forskning- og fagutvikling og skal være pådriver for å videreutvikle forskningen og fagutviklingen ved senteret.

Les hele utlysningsteksten her

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Christian Lauvrud