Publisert 27. november, 2023Nyhet

Lanseringsseminar V-RISK-Y

Seminarene inneholdt en kort innføring om vold blant ungdom både fra psykisk helseverns- og barnevernets perspektiv. Seminarene omfattet videre generelle problemstillinger rundt risikovurderinger av ungdom, bakgrunnen for og utviklingen av V-RISK-Y.

John Olav Roaldset presenterte resultater fra et ettårig gjennomført pilotprosjekt på Ungdomspsykiatrisk akuttenhet på OUS og Anniken L. W. Laake presenterte foreløpige resultater fra et norsk multisenterprosjekt med fire akuttpsykiatriske barne- og ungdomsavdelinger og fire akuttinstitusjoner innen barnevernet. Deretter fikk deltakerne en grundig gjennomgang av innholdet i V-RISK-Y og fikk selv testet ut instrumentet gjennom skåringer av ulike fiktive kasuistikker med etterfølgende gjennomgang i plenum. Deltakerne fikk også presentert erfaringene fra en av de inkluderte ungdomspsykiatriske akuttavdelingene og en av de inkluderte barnevernsinstitusjonene med akuttfunksjon som deltok i multisenterprosjektet.

V-RISK-Y er et nytt screeninginstrument, utviklet ved SIFER Sør-Øst, for å kunne være til hjelp når man skal vurdere voldsrisiko for barn/ungdom i alderen 12-18 år i akuttsammenheng. V-RISK-Y bygger på V-RISK-10, en internasjonalt mye brukt og godt validert sjekkliste for å vurdere voldsrisiko hos voksne med psykiske lidelser, og er tilpasset barn/ungdom.

V-RISK-Y er utviklet ved SIFER Sør-Øst, og arbeidet med utviklingen har vært ledet av Overlege John Olav Roaldset. Gruppen har ellers bestått av Stål Bjørkly og Øyvind Lockertsen fra SIFER Sør-Øst, og Carina Chudiakow Gustavsen fra UPA, OUS. Psykolog Anniken L. W. Laake gjennomfører et doktorgradsprosjekt basert på resultatene fra multisenterprosjektet, er tilsatt som stipendiat på OsloMet og tilknyttet SIFER Sør-Øst som eier prosjektet.

Fra venstre: Carina Chudiakow Gustavsen, John Olav Roaldset, Øyvind Lockertsen og Anniken L.W. Laake