Publisert 21. oktober, 2016

Kronikk: Norsk rettsmedisin ved kjøkkenbord og på parkbenker

Norsk rettspsykiatri drives i stor utstrekning som et privat foretak

Norsk rettspsykiatri drives i stor utstrekning som et privat foretak. Det foreligger ingen vedtatte standarder for hvordan undersøkelsene skal gjøres eller hvor de skal finne sted. I flere offentlige utredninger har man tatt til orde for en større ensretting for å sikre likhetsprinsipper innenfor rettssystemet.

Fra tid til annen rettes det offentlige søkelyset mot norsk rettsmedisin. Rettspsykiatrien fikk mye kritikk under straffesaken mot Anders Behring Breivik, og innstillinger og utredninger har i etterkant sett dagens lys. Man har fokusert på utilregnelighetsregler og hvilke sakkyndige som jobber sammen. Mindre søkelys har vært rettet mot rammene for de rettspsykiatriske undersøkelsene, som i mange tilfeller er mildest talt ustandardiserte. Her er det stort rom for forbedringer.

Les mer av Kirsten Rasmussens kronikk i Tidskrift for Norsk Legeforening

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Christian Lauvrud