Publisert 18. januar, 2023Nyhet

Kritikk av Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

En rapport fra Sivilombudet, publisert 17.01.23, slår fast at det er økt risiko for tvang ved Regional sikkerhetsseksjon Dikemark, som følge av helt uegnete og uverdige fysiske forhold.

Rapporten er tilgjengelig her:
Besøksrapport 2022

Les også saken hos NRK
https://www.nrk.no/norge/sivilombudet_-uegnede-og-uverdige-forhold-pa-dikemark-sykehus-1.16259842