Publisert 2. mai, 2022Nyhet

Krisesentersekretariatets Rettighetspris 2022

Under Krisesentersekretariatets årsmøtemiddag 26. april ble Rettighetsprisen 2022 tildelt Solveig Karin Bø Vatnar ved SIFER Sør-Øst og Høgskolen i Molde. Prisen fikk hun for sitt formidable arbeid for å styrke menneskerettighetene til voldsutsatte, samt forebygge vold i nære relasjoner og partnerdrap.

Nestleder i Krisesentersekretariatets styre, Wanja J. Sæther (bildet på forsiden), sa det slik under overrekkelsen: «Tusen takk for din rake rygg, ditt trygge blikk og din kompetente stemme i en kamp som krever mot, utholdenhet og et håp som aldri dør».

SIFER gratulerer!

Daglig leder i Krisesentersekretariatet, Ane Fossum, overrakte Rettighetsprisen til Solveig Karin Bø Vatnar.
Foto: Kristine M. Gutterød

Bilder og tekst er gjengitt etter tillatelse. Les mer hos Krisesentersekretariatet.