Publisert 3. november, 2022Nyhet

Kraftig økning i antall dømt til tvungent psykisk helsevern

NRK retter fokus mot at det er for få døgnplasser i sikkerhetspsykiatrien, og at dette, kombinert med at antallet som er på aktiv dom etter å ha blitt dømt til tvungent psykisk helsevern har økt kraftig de siste årene, kan føre til at de sykeste ikke får den hjelpen de trenger.

Pia Therese Wiig ved regional sikkerhetsavdeling på Dikemark og Øyvind Holst ved SIFER Sør-Øst uttrykker bekymring for utviklingen.

I følge Øyvind Holst er det ikke noe klart svar på hvorfor vi har et sett en så stor økning i antallet som dømmes til tvunget psykisk helsevern:

Det kan skyldes en mer fremoverlent påtalemyndighet, det kan skyldes at psykiatrien er overbelastet og mer bakpå, slik at justissektoren føler at de må ta mer ansvar. Men alt dette blir bare spekulasjoner, hevder han i intervju med NRK.

Bilder og deler av tekst er hentet fra NRK-saken. Les hele saken på NRKs nettsider.

Øyvind Holst.
Foto: OLAV DØVIK, NRK