Finn ansatte
Region
Cordula Hullmann
Psykologspesialist
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: corhul@ous-hf.no
Dagfinn Sørensen
Psykolog og spesialist i klinisk sexologi, NACS
Forsker
Telefon: 77627208
Epost: dagfinn.sorensen@unn.no
Daniil Butenko
Stipendiat


Epost: daniil.butenko@helse-bergen.no
David J Cooke
Professor


Epost: djcooke@rgardens.vianw.co.uk
Einar Lund Guldberg
Psykolog
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: eingul@ous-hf.no
Elisabeth Christie Ørke
Stipendiat / Spesialist i voksenpsykologi

Telefon: 22 02 92 45
Epost: eloerk@ous-hf.no
Elisabeth Sandtorv
Stipendiat

Telefon: 55958314
Epost: elisabeth.sandtorv@helse-bergen.no
Erik Aicher
Psykologspesialist
Rettspsykiatrisk poliklinikk

Epost: Erik.Aicher@politiet.no
Erik Søndenaa
Forsker


Epost: Erik.Sondenaa@stolav.no
Erlend Bugge
Overlege
Leder SIFER nord og Tvangsforsk
Telefon: 77627577
Epost: erlend.bugge@unn.no