Finn ansatte
Region
Roger Almvik
Seniorforsker, Dr.Philos, Psykiatrisk sykepleier
1.amanuensis, Institutt for Psykisk Helse, NTNU
Telefon: +4745468880
Epost: roger.almvik@stolav.no
Rolf Gjestad
Forsker
Fast Ansatt
Telefon: 55958314
Epost: rolf.gjestad@helse-bergen.no
Rune Skjevik
Sykepleier
Rådgiver
Telefon: 776 27208
Epost: Rune.Skjevik@unn.no
Siri Nome
Overlege
Forsker
Telefon: 55958305
Epost: siri.nome@helse-bergen.no
Solveig Karin Bø Vatnar
Psykologspesialist
Regionalt kompetansesenter SIFER

Epost: uxvaso@ous-hf.no
Stål Bjørkly
Spesialrådgiver
Regionalt kompetansesenter SIFER
Telefon: +47 22 02 92 20
Epost: stal.bjorkly@himolde.no
Steffen Stamnes
Rådgiver
Fast ansatt
Telefon: 55958306
Epost: steffen.stamnes@helse-bergen.no
Stephen Hart
Professor


Epost: shart@protect-international.com
Stig Jarwson
Kognitiv terapeut, Psyk.spl, Msc,
Prosjektleder - Sinnemestring
Telefon: 73865017
Epost: Stig.Jarwson@stolav.no
Svein Øverland
Psykologspesialist
PhD-stipendiat

Epost: Svein.Kristian.Overland@stolav.no