Publisert 5. juni, 2023Nyhet

Konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk»

Hold av datoene 25. – 26. oktober 2023. Konferansen arrangeres på Scandic Ishavshotell i Tromsø, men vil også være digital.

Målgruppe:
Tjenesteutøvere som arbeider i kontekster der vold og seksuallovbrudd er et tema, slik som i helsevesenet, kommunale tjenester, politiet og kriminalomsorgen.

Program:

Overordnet program vil handle om muligheter og utfordringer i feltet, og hvordan vi kan møte mennesker i fare for å begå vold eller overgrep på en god måte gjennom aktiv samhandling og et ressursorientert fokus. Vi kan glede oss til å høre bidrag fra anerkjente aktører som Helsedirektoratet, Barnehuset, Alternativ til Vold samt våre egne representanter fra SIFER Nord og RVTS Nord. Tematisk sett finner vi både gjenkjennelige elementer fra tidligere konferanser, men med en frisk tilnærming, samt helt nye innslag.

Se fullstendig program under.

Påmelding:

Den fysiske konferansen er gratis, men påmeldingen er bindene. For de som ikke møter vil det bli ettersendt en faktura på 1.300,-


Fysisk påmelding: https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/kuncddjoha

Digital påmelding: https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/laubmsdnoz

Reservasjon av hotellrom gjøres via www.scandichotels.com , bruk booking kode: BSIF241023

Påmeldingsfrist: 6. oktober 2023 kl. 12:00

Faglig ansvarlig: konstituert psykologspesialist Jana Maack, jana.maack@unn.no

Administrativt ansvarlig: rådgiver Mariel Sofie Pettersen, mariel.sofie.pettersen@unn.no