Publisert 30. august, 2022Konferanse

Konferanse om vold og seksuallovbruddsproblematikk

Konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk» arrangeres av SIFER Nord og RVTS Nord, og omhandler blant annet tema som omvendt voldsalarm, lavterskeltilbudet «Det finnes hjelp» for personer med egenidentifisert risiko for å begå seksuelle overgrep mot barn og selvivaretakelse i arbeid med voldsproblematikk.

Noen av temaene som blir presentert:

  • Æresrelatert vold
  • Omvendt voldsalarm
  • Tilbakeføring etter fengselsdom
  • Samvær med foreldre som har utøvd vold
  • Selvivaretakelse

Man kan delta fysisk eller digitalt.

Deltagelse er gratis, men med bindende påmelding. Frist for påmelding er 7. september.

Les mer og meld deg på her: