ERM grunnkurs

DATO: 25. okt 2023 - 25. okt 2023

STED: Gaustad sykehus (Bygg 4 - hovedbygget - Store auditorium 2. etg.), Sognsvannsveien 21, Oslo


Kurset gir deltakerne nødvendig kompetanse til å arbeide med Early Recognition Method (ERM).

Målgruppen for ERM skolen er helsepersonell som ønsker opplæring i ERM og som har implementeringsplan for ERM på sin arbeidsplass.

Kursets varighet er 6 timer (09-15) inkludert pauser.

Det serveres kaffe og enkel lunsj (bagett).

Innhold i grunnopplæring i ERM:

 • Definisjoner og begrepsavklaringer
  • Forvarsler, sårbarhetssituasjoner
 • Gjennomgang av ERMs 4 faser:
  1. Introdusere ERM til pasienten
  2. Etablere ERM planen
  3. Klinisk bruk av ERM
  4. Overføring til neste omsorgsnivå
 • Case illustrasjoner brukes for å illustrere bruk av ERM
 • Gruppearbeid, hvor gruppene jobber med en case illustrasjon
 • Pedagogisk virkemiddel:
  • Forelesning
  • Case illustrasjoner
  • Gruppearbeid
  • Video

Det vil være en egenandel på kr 500,- pr deltager som faktureres i etterkant av kurset.

Siste frist for påmelding er 18.10.2023