Publisert 8. juni, 2021Nyhet

«Jeg skal vitne i retten»

Vitne i retten
Foto: Colorbox.com

Helsepersonell kan bli innkalt som vitner av retten i saker som omhandler deres pasienter. Vår erfaring er at dette er en situasjon som av mange oppleves som fremmed og ubehagelig.

Brøset valgte derfor å ta de ansattes bekymring knyttet til dette på alvor, og arrangerte 27. april et coronavennlig webinar om det å vitne i retten. Undervisere var professor Emerita Kirsten Rasmussen (ledet webinaret) og psykologspesialistene Svein Øverland og Kåre Nonstad, alle tre med lang erfaring fra sakkyndigarbeid.

I forkant av webinaret ble de ansatte oppfordret til å sende inn utfordrende problemstillinger de ønsket å lære mer om og diskutere. Disse dannet utgangspunktet for undervisningen under dagen. Vi vektla praktisk informasjon om hvordan forholde seg til henvendelser fra advokater, og hvordan man skal opptre i rettslokalet; Hvordan skal man kle seg? Hvem møter man i det man går inn i lokalene? Hvem henvender man seg til? Når du kommer inn i rettslokalet; hvor skal du ta plass? Hva er du forpliktet til å uttale deg om, og hva skal du IKKE uttale deg om? Hva er din rolle og hva innebærer det? Ulike roller i retten og forskjeller på disse. Hva forventes av deg?

Webinaret var populært og SIFER ønsker nå å utvide det til å bli et tilbud til alle ansatte i SIFER-nettverket.