Publisert 15. november, 2023Nyhet

Innholdsrike konferansedager i Tromsø- vel blåst!

På denne konferansen hadde vi representanter fra spesialisthelsetjenesten, ideelle organisasjoner, pasient- og brukerorganisasjoner og erfaringskonsulenter.

Programmet besto av interessante innlegg fra dyktige foredragsholdere og et eget musikalsk innlegg fra erfaringskonsulenten Mickael Sommerseth og Robin Andre Fjelltun. Blant annet fikk man høre om pårørendes situasjon når innsatte dømmes for vold eller seksuallovbrudd fra Hanne Hamsund i FFP, vi fikk høre om hvordan helsedirektoratet jobber med tilbud ut til tjenester som tilbyd hjelp til personer som utøver vold og overgrep og vi fikk en smakebit på arbeidet Urfolksperspektiver som ATV jobber med.

SIFER var også representert på foredragsholdersiden. Fra region Nord hadde vi tre foredragsholdere. Seniorrådgiver Bjørn Svenning ga deltakerne rask og god innføring i MAP – møte med voldsproblematikk. Under innlegget til jurist Marianne Silsand fikk deltakerne høre om og drøfte i plenum handlingsrommet og begrensningen taushetsplikten kan ha for samarbeid mellom tjenester og etater. Skam og benektelse etter seksuallovbrudd ble også tematisert av psykologspesialist Jana Maack. I tillegg holdt Ingeborg Jensen Sandbukt fra SIFER Sør-Øst et spennende innlegg om sitt kvalitative og narrative forskningsprosjekt som omhandler tilbakefall til nye seksuallovbrudd.

Tilbakemeldingene fra konferansen viser at dette er et felt som trenger økt fokus, fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det er stor interesse av fagfolk på feltet og de som jobber innenfor det ønsker en arena hvor de kan møtes og ha diskusjoner. Og det klarer vi til dels å skape med denne konferansen.

Allikevel er man enige om at nettopp hjelp og samarbeid er riktig måte å møte disse utfordringene på. Det er derfor både nødvendig og godt å møte andre som arbeider innenfor feltet. Sammen kan man forebygge, behandle og mestre vold- og seksuallovbruddsproblematikk!

Foto: SIFER-Nord