Publisert 22. mars, 2023Nyhet

I FENGSEL: Ønsker at justissektoren snarlig kommer på banen

Thale Kristine Bostad er enhetsleder i Fengselspsykiatrisk poliklinikk, som dekker psykisk helsevern for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler. Les mer om hennes erfaringer, ønsker og forslag til løsninger for innsatte i norske fengsler.

Les mer her: I FENGSEL: Ønsker at justissektoren snarlig kommer på banen – Erfaringskompetanse.no