Publisert 24. mai, 2013

Høyere risiko for selvmord

Johan Håkon Bjørngård ved Sifer Midt har fått publisert en artikkel i anerkjente American Journal of Epidemiology.

Johan Håkon et.al. har brukt norske registerdata og sammenliknet selvmordsrisiko blant søsken med samme mor, og undersøkte om rekkefølge i søskenflokken og mors alder ved fødsel kan være av betydning.

Resultatene viste at selvmordsrisikoen var vesentlig høyere for de yngste sammenliknet med førstefødte i søskenflokken (en økning i suicidrisiko med 46 % for hver plass ut i søskenflokken), mens økende alder på mor hadde en beskyttende effekt (en reduksjon i suicidrisiko på 57 % med en økning på ti år i mors alder).

Les mer om arbeidet hos tidskriftet.no

Les artikkelen (engelsk) her.

Sist oppdatert den 24. May 2013 av Christian Lauvrud