Publisert 25. oktober, 2013

Gode tiltak som følger enheter med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler

Jesper Bak, psykiatrisk sykepleier og forsker ved St. Hans Hospital i Danmark, har publisert sine funn om hvilke tiltak som er assosiert med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler ved psykiatriske enheter i Danmark og Norge.

Det var tre faktorer som skilte seg ut ved enheter som hadde et lavt forbruk av mekaniske tvangsmidler. Systematisk gjennomgang av selve bruken av mekaniske tvangsmidler ved enhetene var en ting som reduserte forekomsten. Større grad av brukermedvirkning og stort areal med liten følelse av trengsel var også forhold som medvirket.

Roger Almvik, medforfatter, og Maria Knutzen ved SIFER er blant flere som er  intervjuet i Aftenposten om denne Dansk-Norske studien.

Danske Videnskap.dk har også publisert om funnene i artikkelen

Sist oppdatert den 25. October 2013 av Christian Lauvrud