Publisert 21. november, 2022Nyhet

Forensic dag for studenter

SIFER Nord arrangerte nylig en forensic dag for studentene i PHRK-UNN. Målet med denne dagen var å framsnakke fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri gjennom å gi et innsyn i litt av det vi holder på med i det daglige.

Forelesere fra RSA-Tromsø og SIFER Nord ble tildelt et tema de hadde særlige forutsetninger for å kunne belyse. Dagen ble rammet inn gjennom et tenkt forløp etter en alvorlig voldshendelse der tilregnelighet var uavklart.

Første forelesning tok for seg de første timene og veien inn i sikkerhetspsykiatrien. Neste foreleser beskrev de første dagene gjennom å ta for seg blant annet judisielle observasjoner, varetektssurogat og de øvrige bestillinger en sikkerhetsenhet kan få fra påtalemyndighet.

I tredje forelesning tok Erlend Bugge (bildet) for seg sakkyndighetsarbeid og belyste noe av det som skjer i rettssalen under slike saker.

Bilde Forensic dag og foreleser Erlend Bugge
Erlend Bugge, leder for SIFER Nord, foreleste om sakkyndighetsarbeid.

Den neste foreleseren beskrev det terapeutiske fokuset og drøftet belastningen ansatte kan utsettes for, men framhevet muligheten personell har til egenutvikling og spissing av kompetanse.

I siste forelesning ble kapittel 2 i MAP brukt som rammeverk for å snakke systematisk om risikovurdering og -håndtering i et utskrivningsforløp.

Dagen ble så vellykket at vi i SIFER Nord ønsker å tilby dette til alle studenter på høst- og vårsemestrene.