Publisert 13. oktober, 2018

Fagkonferanse og jubileum – Sinnemestring 20 år

OBS! Ny «Early Bird»-dato! 15. september 2018
En fagkonferanse om vold i nære relasjoner arrangeres 5.-6. desember 2018 ved Scandic Hell Hotell

OBS! Ny «Early Bird»-dato. 15.september 2018

St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri samarbeider med Helsedirektoratet og RVTS for å implementere Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) nasjonalt. SBM er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan « Et liv uten vold 2014 – 2017» og mange offentlige tjenester har opprettet behandligstilbud til voldsutøvende menn, kvinner og ungdom.

SBM startet som et prosjekt i 1998 ved Brøset Sykehus som et tilbud til voldsutøvere i nære relasjoner og basert på kognitiv terapi.

Inntil i dag er nesten 450 terapeuter utdannet i modellen.

Sett av datoen 5. og 6. desember 2018 til fagkonferanse og julileum ved Scandic Hell Hotell, Værnes

  • Pris kr 2.200 «Early Bird»-avgift
  • Kr 2.800 fra og med 15. september
  • Hotell for en natt fra kr 1.169
  • 2 dagers konferanse med gratis festmiddag m.m.

Les mer om SBM på www.sinnemestring.no

Sist oppdatert den 13. October 2018 av Christian Lauvrud