Publisert 17. juni, 2013

Få erfaring med risikovurdering og risikohåndtering

Tre ganger i semesteret arrangeres det kurs/ hospitering i Sundsvall, der deltagerne gis anledning til å få praktisk erfaring med klinisk arbeid i risikovurdering og risikohåndtering.

Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall har i mange år arbeidet klinisk og forskningsmessig med bruk av HCR-20 og PCL:SV og videreutvikling av dette i samarbeid med fagmiljøet i Canada, der HCR-20 og PCL opprinnelig ble utviklet. De har nå vært sentrale i arbeidet med en ny og revidert versjon av HCR-20; HCR-20 v.3.


Hospitering og opplæring

SIFER Sør-Øst har inngått en samarbeidsavtale med Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall, som blant annet har bestått av en avtale om en serie hospiteringer. Disse har vært gjennomført fra 2002.

Hver hospitering går over tre dager, med avreise dagen før. Det er kapasitet til omtrent ti deltakere hver gang.
Det blir gitt opplæring og gjennomgang av risiko-vurderinger med HCR-20 v.3 og PCL:SV slik det gjennomføres i Sundsvall. Høsten 2013 vil man ta i bruk et nytt kursopplegg, der HCR-20 v. 3 vil bli benyttet.

Krav til deltakerne

For å delta på kursene/hospiteringene kreves treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på høyere nivå. Søkere med toårig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen treårig høgskole- eller universitetsutdanning kan delta etter vurdering.

I tillegg kreves minst ett års klinisk praksis i arbeid med mennesker med psykiske lidelser som har et voldsproblem.
Det kan søkes om deltakelse på grunnlag av realkompetanse. Her vil det bli stilt krav om minimum fem års relevant yrkespraksis, se presisering foran.


Antall plasser på hver hospitering er begrenset. Søkere som har bestått eksamen i Videreutdanning i voldsrisikovurdering har fortrinnsrett. Deltakerne må for øvrig beherske engelsk, da deler av undervisningen foregår på engelsk.

Erfarne kursledere

Ansvarlige i Sundsvall for hospiteringen er professor Henrik Belfrage og overlege Göran Fransson.

Henrik Belfrage er professor i anvendt kriminologi og forskningssjef ved Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Han har oversatt og bearbeidet en rekke risikovurderings-instrumenter til svensk, bla. HCR-20 og PCL:SV, og er medforfatter av HCR-20 v.3, som ble lansert i april 2013. Han har publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter.

Göran Fransson er psykiater og forvaltningssjef ved Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, Sverige. Han er veileder i kriminalomsorgen i Sverige med særlig fokus på risikohåndtering. Fransson er medforfatter til den svenske versjonen av HCR-20 og har skrevet flere vitenskapelige artikler om emnet.
Hjemmesiden til Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall finner du her.

Høstens kurs og påmelding

• Kurs/ hospitering nr. 73: 7. – 10. oktober. Påmeldingsfrist: 15. september.
• Kurs/ hospitering nr. 74: 4. – 7. november.
 Påmeldingsfrist: 14.oktober.
• Kurs/ hospitering nr. 75: 2. – 5. desember.
 Påmeldingsfrist: 8. november.

Du kan melde deg på her.

Påmeldingen er bindende.

Ved spørsmål, ta kontakt med Kompetansesenteret i Oslo på e-post eller telefon 22 02 92 20

Kostnader

Kompetansesenteret søker om midler fra Sosial- og helsedirektoratet, slik at vi er i stand til å dekke reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med hospiteringen.
Flybilletter og opphold i Sundsvall bestilles av Kompetansesenteret.

For deltagerne kommer en egenandel på kr. 5000 kroner, til dekning av blant annet kursavgift og seminarmateriell.
Permisjonsutgifter må dekkes av den enkeltes arbeidssted.
Turene går fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Utgifter forbundet med å komme seg til og fra Gardemoen må dekkes av den enkeltes arbeidssted.

Sist oppdatert den 17. June 2013 av