Publisert 24. april, 2013

Endringer i psykisk helsevernloven – styrking av sikkerheten, fra regjeringen.no

Regjeringens forslag til endringer i psykisk helsevernloven vil styrke sikkerheten rundt en liten gruppe særlig farlige pasienter. Forslaget innebærer nye sikkerhetsbestemmelser i regionale sikkerhetsavdelinger og hjemmel for å etablere en enhet med et særlig høyt sikkerhetsnivå. Les mer

Sist oppdatert den 24. April 2013 av Roger Almvik