Publisert 24. april, 2013

En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri

Rettspsykiatri: 10 forslag for en bedret rettspsykiatri i Norge.

Forfatterne, Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stricbeck, Henning Værøy og Harald Brauer skisserer her en ti punktsplan for bedre rettssikkerhet. Planen ble utarbeidet lenge før dommen falt i Oslo tingrett mot Anders Behring Breivik. Flere av punktene har vi også luftet ved tidligere anledninger. Men nå er det kanskje gehør for slike endringer.

Tidsskrift for Den norske legeforening, 2012, Vol 132, nr. 15, s. 1727-8

Sist oppdatert den 24. April 2013 av Pål Grøndahl