Publisert 19. februar, 2018

Disputas

Astrid Furre forsvarte fredag 16. februar sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Use of Restraint in Acute Psychiatric Inpatient Units for Adolescents in Norway.

Gratulerer Astrid!

Bedømmelseskomiteen bestod av Docent Lars Kjellin, Universitetssjukvårdens forskningscntrum, Örebro, Sverige (førsteopponent), Postdoktor Tonje Lossius Husum, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (andreopponent) og Professor II Grete Dyb, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (Komitéleder).

Leder av disputas var førsteamanuensis Pål Zeiner og veileder var førsteamanuensis Ketil Hanssen-Bauer. Begge fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

I ungdomspsykiatriske akuttavdelinger i Norge bruker man tvangsmidler som mekaniske tvangsmidler, isolasjon, kortidsvirkende legemidler og kortvarig fastholding når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre ungdom i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Bruk av tvangsmidler er belastende og potensielt farlig for ungdommene og de ansatte.

I sin avhandling Use of Restraint in Acute Psychiatric Inpatient Units for Adolescents in Norway har Astrid Furre undersøkt omfanget og innholdet i tvangsmiddelbruk ved alle ungdomspsykiatriske akuttavdelinger (N=16) i Norge. Astrid Furre og medarbeiderne fant at 267 ungdommer hadde opplevd 2277 tvangsmiddelepisoder i løpet av en treårsperiode. Nesten 80 % av episodene var fysisk fastholding, og episodene varte i gjennomsnitt 10 minutter. Atten prosent av ungdommene stod for 77 % av alle tvangsmiddelepisodene. Ungdommene med mange tvangsmiddelepisoder var oftere jenter, de hadde lav psykososial fungering, flere og lengre innleggelser og de opplevde oftere enn andre at man brukte korttidsvirkende legemiddel samtidig som et mekanisk tvangsmiddel. Bruk av tvangsmidler overfor ungdommer er etisk, juridisk og behandlingsmessig utfordrende. Vi må derfor utforske dette temaet ytterligere.

Sist oppdatert den 19. February 2018 av Martin Bjørnstad