Publisert 20. november, 2020Disputaser, Nyhet

Disputas: Merete Berg Nesset

Merete Berg Nesset ved SIFER Midt har fått antatt følgende avhandling til forsvar for graden ph.d. i klinisk medisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU:

«Reducing intimate partner violence through police interventions and group therapy»


Kandidatens veiledere har vært professor II Tom Palmstierna og professor Johan Håkon Bjørngaard.

Følgende bedømmelseskomité har vurdert det innleverte arbeidet:

• Professor Ulrika Haggård, Karolinska Institutet
• Professor Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde
• Professor Valentina Cabral Iversen, NTNU


Prøveforelesning finner sted 3. desember 2020 kl. 10.15.
Tema: “Design and measurement of treatment effect in psychosocial interventions – strengths and limitations”.

Disputas finner sted 3. desember 2020  kl. 12.15.

Professor Ulrika Haggård er oppnevnt som førsteopponent og professor Stål Bjørkly er oppnevnt som andreopponent.

Førsteamanuensis Ismail Cüneyt Güsey vil lede prøveforelesning og disputas.

Mer informasjon om den digitale disputasen finner du her: