Publisert 16. februar, 2021Disputaser, Nyhet

Disputas: Elisabeth Christie Ørke

En del kvinner blir utsatt for vold i flere eller alle sine parforhold. Elisabeth Christie Ørkes (SIFER Sør-Øst) forskning tyder på at sårbarhet for vold i flere parforhold kan påvirkes allerede i barndommen.

Mandag 1. mars vil Elisabeth forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Psykologisk institutt på UiO: «Risk for Revictimization of Intimate Partner Violence by Multiple Partners. A Case Control Study».

Disputasen streames via zoom og kan følges av alle interesserte.

Tid: 1. mars 2021 kl. 10:15 – 13:00.

Mer informasjon om den digitale disputasen finnes på nettsidene til Psykologisk institutt, UiO.

Om avhandlingen

En av syv kvinner har opplevd vold i et parforhold. Blant disse har en betydelig andel opplevd vold i flere parforhold. Sammenlignet med kvinner utsatt for vold i ett forhold, forteller kvinner utsatt for vold i flere parforhold om mer følelsesmessig mishandling hjemme i barndommen. De har også mer engstelig tilknytningsadferd som voksen. Det er funnet et samspill mellom disse variablene. Videre er det en sammenheng mellom det å ha kortere utdannelse, uføretrygd, kortere parforhold, være etnisk norsk og å være utsatt for vold i flere parforhold.

Dette kommer i tillegg til at kvinner utsatt for partnervold generelt har blitt utsatt for mer seksuelle overgrep og mobbing i barndommen. Verken det å oppleve vold hjemme i barndommen, eller utøve vold mot partner, spiller inn på det å være utsatt for vold i flere parforhold. Det er ikke funnet noe særegent voldsmønster hos kvinner utsatt for vold i flere parforhold. Resultatene er basert på en systematisk litteraturstudie og en tverrsnittstudie. Tallmateriale fra 154 hjelpesøkende kvinner i Norge ble sammenlignet. Det var kvinner som hadde vært utsatt for vold i det siste forholdet (55), i det siste og tidligere forhold (51) og kvinner som ikke var voldsutsatt i noe parforhold (48).

Detaljer fra fysisk og psykisk vold, mishandling, seksuelle overgrep og mobbing i barndommen, så vel som tilknytningsadferd og utøvelse og utsatthet for partnervold har ikke tidligere vært undersøkt samtidig hos kvinner utsatt for vold i flere parforhold. Avanserte statistiske analyser ble brukt for å undersøke sammenheng mellom variablene. Studien viser sammenhenger, ikke årsaker.