Publisert 20. oktober, 2021Disputaser

Disputas 29. oktober

Charlotte Pollak har som doktorgradskandidat ved Karolinska Institutet (Stockholm) undersøkt hva som kan redusere risiko for tilbakefall til ny vold eller andre uønskede hendelser hos pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern i Sverige, og som er vurdert til å ha alvorlig tilbakefallsrisiko.

Avhandlingen

Charlotte Pollaks arbeid “Bridging the gap: patients’ and professionals’ perspective on risk and recovery in forensic psychiatry” består av fire deler. Kompetansesenteret i Bergen (SIFER Vest) har vært samarbeidspartner i arbeidet med videreutvikling av recovery-verktøyet CHIME med den hensikt at det skal fungere for rettspsykiatriske pasienter.

Et arbeid som omhandler psykometriske egenskaper ved verktøyet START (Short Term Assessment of Risk and Treatability) er et samarbeid med kompetansesenteret i Trondheim (SIFER Midt). Videre har ytterligere et arbeid knyttet til START, som viser at visse kritiske faktorer gir mening å arbeide med for å redusere risiko, utsprunget fra SIFER Midt. Bakgrunnen for dette var samarbeidet med SIFER Midt hvor deres modell for implementering av START i klinikken ble videreført til Stockholm av nettopp Charlotte.

START har nå i mer enn 10 år vært implementert som verktøy ved psykisk helsevern-klinikken Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) som har drøyt 200 sengeplasser fordelt på 13 poster.

Disputas 29. oktober

Disputasen starter kl. 10.00.

Veileder: Tom Palmstierna, Karolinska Institutet og SIFER Vest og Midt.

Biveiledere: Roger Almvik, SIFER Midt og Per Ekstrand, Röda Korsets Högskola.

Opponent: Ingela Skärsäter, Högskolan i Halmstad.

Disputasen streames digitalt på grunn av Covid-19.

Mer informasjon og lenke til streaming: Disputation – Charlotte Pollak (psykiatriforskning.se)