Publisert 2. november, 2020Nyhet

Disputas: Bjarte Frode Vik

Bjarte Frode Vik, Institutt for klinisk og molekylær medisin, har fått antatt avhandlingen

”Vulnerability and risk among victims and suspects in sexual assault and rape:
 A record-based study from a sexual assault center and a police district”

til forsvar for graden ph.d. i Medisin og helsevitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Kandidatens veiledere har vært førsteamanuensis Cecilie Therese Hagemann, NTNU, professor Kirsten Rasmussen, SIFER Midt, og professor Berit Schei, NTNU.    
 
 Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:

  • Overlege, PhD, Anna Möller, Kvinnokliniken Södersjukhuset, Stockholm  
  • Vicestatsobducent, PhD, Ole Ingemann Hansen, Aarhus Universitet
  • Førsteamanuensis Hanne Klæboe Greger, NTNU
     

Prøveforelesningen (oppgitt emne) finner sted torsdag 5. november kl. 10:15

”Evidence-based psychological trauma therapy – a historic view and todays best practice”

Disputas finner sted torsdag 5. november kl. 12:15

Overlege, PhD, Anna Möller er oppnevnt som førsteopponent og Vicestatsobducent, PhD, Ole Ingemann Hansen er oppnevnt som andreopponent.

Førsteamanuensis Arne Kristian Myhre vil lede disputasen.

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk.

Les mer her om hvordan følge disputasen digitalt