Publisert 19. november, 2021Konferanse, Webinar

DIMENSIONS konferanse/webseminar

DIMENSIONS handler om strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne rettslige doktrinen er relatert til psykiske sykdommer, særlig psykose

Velkommen til konferanse i regi av DIMENSIONS-prosjektet
ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen!

3. desember 2021


Konferansen vil belyse forholdet mellom psykiske lidelser og strafferetten fra et juridisk, filosofisk og psykiatrisk perspektiv. Den norske utilregnelighetsmodellen i teori og praksis vil bli presentert og diskutert. Målet er å komme et skritt nærmere en felles forståelse av betydningen av psykiske lidelser i straffesaker på tvers av ulike fagområder.

Konferansen går også digitalt

INVITASJON

PÅMELDINGSINFORMASJON I VÅR KALENDER