Publisert 24. oktober, 2016

BVC har fått egen webside

Brøset Violence Checklist har fått egen landingsside for det internasjonale markedet

Etter flere år med stadig økende etterspørsel etter BVC ute i verden har Sifer Midt og Roger Almvik nå lansert en egen dedikert informasjons- og ressursside for BVC på internett.

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-ledds sjekkliste som bistår i prediksjon av nært forestående voldelig atferd (24 timer perspektiv). BVC kan brukes av alle ansatte som arbeider med pasienter eller klienter. BVC kan, når de brukes på riktig måte,  bidra til å forebygge uønsket atferd.

«Dette er et stort hjelpemiddel i formidlingsarbeidet for BVC»  sier Roger Almvik. Han forteller videre at han på det mest hektiske, må besvare et ti-talls eposthendvendelser daglig.

www.riskassessment.no blir en side som hovedsaklig er rettet mot det engelskspråklige publikum og der kan man finne opplæringsmoduler ved hjelp av videosekvenser på forskjellige språk, dokumentasjon og skjemaer til fri benyttelse. I tillegg er det utviklet dedikerte apper til både IOS og android.

E-læringsmodulene er foreløpig tilgjengelig på norsk, engelsk, kroatisk og dansk på den nye hjemmesiden.

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 24. October 2016 av Christian Lauvrud