Publisert 14. mai, 2014

BVC blir nasjonal standard i Danmark

Center for Kliniske Retningslinjer i Danmark har vedtatt at Brøset Violence Checklist (BVC) skal brukes som standard verktøy ved korttidsvurderinger om aggresjon og vold hos voksne over 18 år innlagt på psykiatrisk sykehus i Danmark

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd. BVC er utviklet med tanke på at voldelige hendelser sjelden skjer uten forutgående varsels- eller faresignaler. Sjekklisten er en av få validerte verktøy i sitt slag tilpasset her-og-nå-situasjoner og som har testet vitenskapelig gjennom bl.a. 2 RCT-studier.

Nå har altså Danmark besluttet å benytte dette som et nasjonalt standard verktøy for korttidspredikasjon om aggresjon og vold hos voksne i psykiatriske sykehus.

Det er utviklet et eget e-læringsprogram på flere språk samt en app for android og Iphone tilgjengelig i henholdsvis Google Play og App store.
BVC er også tilgjengelig som programvare for bruk i sykehus og institusjoner via programvarefirmaet  frenzs.nl og programpakken Re-Act

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 14. May 2014 av Christian Lauvrud