Publisert 5. april, 2022Nyhet

Bruk av strukturerte instrumenter i rettspsykiatriske erklæringer

I kjølvannet av rettssaken etter 22. juli-terroren ble det etterlyst mer forskning på rettspsykiatri, ettersom kunnskapsgrunnlaget i feltet er begrenset. Overlege Kjersti Narud ved SIFER Sør-Øst tok derfor initiativ til et prosjekt som har tatt for seg 500 rettspsykiatriske erklæringer fra perioden 2009-2018.

Stipendiat og overlege Pia Jorde Løvgren har gjennomgått alle 500 erklæringer, og ut fra dette er det nå publisert en artikkel. Denne handler om hvordan de sakkyndige utreder lovbrytere i  erklæringer om utilregnelighet, og ser spesielt på bruk av strukturerte instrumenter i utredningen. Man fant at instrumenter ble brukt  i omtrent halvparten av erklæringene, med økt bruk fra 2009 og fram mot 2018. Instrumentene WAIS, HCR-20  og SCID-I var de  instrumentene som ble oftest brukt.

Artikkelen er publisert i BMC Psychiatry og kan leses her.