Publisert 3. juni, 2021Nyhet

BASIS på sifer.no

I 2019 ble det besluttet at det nylig gjennomførte pilotprosjektet BASIS (Behandling av seksuallovbruddsdømte i Sør-Øst) skulle videreutvikles til et landsdekkende behandlingstilbud. For å bygge opp tilbudet satte man i gang et implementeringsprosjekt på tvers av regionene, som i disse dager går mot slutten. BASIS, som nå står for «Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten», går over i varig drift i hele landet fra sommeren.

I den forbindelse har BASIS fått en egen side på sifer.no, som ligger plassert som fane i toppmenyen. Man kan også trykke på knappen nedenfor for å komme til siden.

Når implementeringsprosjektets sluttrapport foreligger, vil den bli tilgjengelig via BASIS-siden. Vi vil også legge ut relevant informasjon og lenker til aktuelle publikasjoner, kurs og lignende. Målet er at siden skal bli en ressurs for de som er involvert i BASIS både i kriminalomsorg og helsetjeneste, og også for samarbeidspartnere og øvrige med interesse for dette fagfeltet.