Publisert 8. juli, 2023Nyhet

Årsrapport Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO)

Kvalitetsregisteret har publisert sin første årsrapport (2022-2023). Her beskrives blant annet kjennetegn ved de 97 registrerte, fordelt på behandlingstilbud samt ulike demografiske opplysninger, selvrapportert livskvalitet, diagnostisk informasjon med mer.

Årsrapporten finner du vedlagt her.