Publisert 2. mars, 2018

Åpen høring i Stortingets justiskomité

Justiskomiteen har avholdt en åpen høring om «Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet» (Prop.154 L (2016-2017))

Proposisjonen inneholder forslag om å endre utilregnelighetsreglene, blant annet ved at dagens psykosevilkår forlates til fordel for en konkret vurdering av om lovbryteren er utilregnelig på grunn av alvorlig sinnslidelse. Videre foreslås det å senke terskelen for dom på særreaksjon i helsevesenet for utilregnelige lovbrytere, samt å øke kvaliteten i rettspsykiatrisk sakkyndigarbeid ved habilitetskrav, kompetansekrav og utvidet adgang til innsyn i helseopplysninger.

Link til Prop. 154 L (2016-2017)

SIFER bidro i høringen, som kan ses i sin helhet ved å følge linken under. Programmet for høringen kan også lastes ned under.

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 2. March 2018 av Steffen Stamnes