Seminar/kurs/møter

Kalender for Seminar/kurs/møter

11. mai 2023 - 11. mai 2023
Kunnskapssenteret, KA12, St. Olavs hospital, Trondheim
Seminar/kurs/møter, Faglige møter og samlinger
04. mai 2023 - 04. mai 2023
Oslo, Gaustad sykehus, BYGG 5
Seminar/kurs/møter, Kurs og undervisning
19. apr 2023 - 19. apr 2023
Ibsenhuset, Lundegate 6, Skien
Seminar/kurs/møter, Eksterne kurs/seminarer
29. nov 2023 - 29. nov 2023
Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4 (Hovedbygget), 2. etg., Sognsvannsveien 21, Oslo
Seminar/kurs/møter, Kurs og undervisning
07. nov 2023 - 09. nov 2023
Gaustad sykehus, Bygg 4 (Hovedbygget), Store Auditorium, 2. etg.
Seminar/kurs/møter, Kurs og undervisning