Seminar/kurs/møter

Kalender for Seminar/kurs/møter

14. nov 2023 - 16. jun 2023
RVTS Nord, Sykehusvegen 23, Forskningsparken 3. etg., Tromsø
Seminar/kurs/møter, Kurs og undervisning
21. nov 2023 - 22. nov 2023
Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, BYGG 4, Store Auditorium, 2 etg – kl. 09:00 – 15:30
Seminar/kurs/møter, Kurs og undervisning
29. nov 2023 - 29. nov 2023
Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4 (Hovedbygget), 2. etg., Sognsvannsveien 21, Oslo
Seminar/kurs/møter, Kurs og undervisning
07. nov 2023 - 09. nov 2023
Gaustad sykehus, Bygg 4 (Hovedbygget), Store Auditorium, 2. etg.
Seminar/kurs/møter, Kurs og undervisning