Slide 2 Bgr
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 3 Osl
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 4 Trh
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
Slide 5 Tromso
Velkommen til SIFER
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Illustrasjon risikovurdering
previous arrow
next arrow
NYHETER
På SIFERs nettsider presenterer vi nyheter som er relevante for vårt fagfelt. Vi tar imot tips om nyheter fra deg. Ta kontakt med oss!

Disputas: Erlend Bugge

Fredag 2. desember disputerer overlege Erlend Bugge (SIFER Nord) for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT. Han vil offentlig forsvare avhandlingen: “Some systemic markers of inflammation in older adults with psychiatric disorders”. Det er mulig å følge disputasen digitalt.
Søker frivillige til oppfølgingstilbud

Oslo friomsorgskontor er i gang med å utvikle et nytt prosjekt i forbindelse med tilbakeføring og integrering av domfelte i Oslo. Vil du være med på laget som frivillig? Bli med på infomøte 1. desember kl. 18.00, fysisk eller digitalt.

Webinar: Risikovurdering av ny vold for personer med nedsatt kognitiv fungering

NERS har i sin gjennomgang av rekvisisjoner fra påtalemyndigheten, merket seg at det er et økende behov for kompetanse på risikovurdering for generell og seksuell vold hos personer med utviklingshemming, lærevansker og autismespekterlidelser.

Forensic dag for studenter

SIFER Nord arrangerte en forensic dag for studentene i PHRK-UNN. Målet med denne dagen var å framsnakke fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri gjennom å gi et innsyn i litt av det vi holder på med i det daglige.

MAP er i vinden!

MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er i utgangpunktet utviklet for bruk innen spesialisthelsetjenesten, men det er svært stor interesse også fra andre sektorer som for eksempel kommuner, kriminalomsorgen og somatikken. I forrige uke ble det publisert to rapporter som henviser til MAP.

SIFER-samling 2023

Neste SIFER-samling blir avholdt i Tromsø, 27.-29. september i 2023. Det blir to kunnskapsrike dager med læringsutbytte og nettverksbygging. Mer informasjon vil komme over nyåret.

Samling i det fler-regionale fagnettverket i sikkerhetspsykiatri

Sykehuset Østfold, Kalnes var vertskap for den halvårlige samlingen i det fler-regionale fagnettverket i sikkerhetspsykiatri. Deltagerne fikk med seg både interessante innlegg og omvisning på sykehuset.

Regionalt fagnettverk etablert

SIFER Nord har fått ansvar for å koordinere styrkingen av spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling i fengslene i Nord-Norge (områdefunksjon), og har i den forbindelse opprettet et regionalt fagnettverk for psykisk helse og rusproblematikk i fengsel.

Vellykket konferanse om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk

22.-23. september arrangerte SIFER Nord sammen med RVTS Nord konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk» i Bodø i Nordland. 80 personer hadde møtt opp, i tillegg til de rundt 120 som fulgte programmet via streaming.

Kraftig økning i antall dømt til tvungent psykisk helsevern

Det er knyttet bekymring til at de sykeste ikke nødvendigvis får den hjelpen de trenger som følge av at Dikemark ikke har ledig kapasitet. Øyvind Holst ved SIFER Sør-Øst og Pia Therese Wiig ved RSA har uttalt seg til NRK i denne saken.

Les flere saker her