Publisert 3. juli, 2019

MAP –  møte med aggresjonsproblematikk

MAP logo

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. Dette prosjektet har fått navnet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av ansatte relatert til denne problematikken. MAP har vært et samarbeidsprosjekt mellom SIFER-nettverket, de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna (se vedlegg).

Målsetningen til MAP:

  • Forebygge aggresjon og vold
  • Forebygge på tidligst mulig nivå
  • Ivareta gode relasjoner
  • Redusere grad av utrygghet
  • Unngå skader
  • Redusere bruk av makt og tvang
  • Læring

MAP består av ti kapitler som kan formidles som en helhet (grunnkurset) eller formidles som enkeltstående, selvstendige moduler:

Kap.1: Aggresjonsforståelse
Kap.2: Voldsrisikovurdering og håndtering
Kap.3: Voldsforebygging
Kap.4: Forebyggende kommunikasjon
Kap.5: De-eskalering
Kap.6: Selvregulering
Kap.7: Samhandling
Kap.8: Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner
Kap.9: Fysiske teknikker
Kap.10: Etterarbeid

Denne våren har vært avsatt til en grundig uttesting av MAP. Både grunnkurset og instruktørutdanningen har vært pilotert, og det har blitt innhentet verdifulle erfaringer og tilbakemeldinger fra erfarne fagpersoner, personer med erfaringskompetanse, ledere og politikere. Disse tilbakemeldingene vil nå bli systematisk gjennomgått, og flettet inn i det endelig produktet i løpet av de neste månedene. Endelig frist for ferdigstilling av MAP-manualen er satt til 30.juni.

LANSERINGSSEMINAR MAP
Les mer og påmelding: http://sifer.no/hva_skjer/detalj/lanseringsseminar-map

16.september 2019 – Vika Atrium Oslo – Gratis

INSTRUKTØRUTDANNING MAP
Les mer og påmelding: http://sifer.no/hva_skjer/detalj/map-instruktrutdanning-2019-2020

OSLO – Høst 2019 – Påmelding innen: 30. august
Samlingsdager: 17-19.sept, 25-27.sept, 14-17.okt

BERGEN – Høst 2019 – Påmelding innen 23.september
Samlingsdager: 14-16.okt, 21-23.okt 11-14.nov

TRONDHEIM – Vinter 2020 – Påmelding innen: 20. desember
Samlingsdager: 20-22.jan, 29-31.jan, 4-7.februar

OSLO – Vår – 2020 – Påmelding innen: 7. februar 2020 
Samlingsdager: 2-4.mars, 11-13.mars, 23-26.mars

For mer informasjon, se også: https://www.facebook.com/groups/386625921897954/

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 3. July 2019 av Steffen Stamnes