Webinar: Risikovurdering av ny vold for personer med nedsatt kognitiv fungering

Psykisk utviklingshemning, Risikovurdering og -håndtering

NERS har i sin gjennomgang av rekvisisjoner fra påtalemyndigheten, merket seg at det er et økende behov for kompetanse på risikovurdering for generell og seksuell vold hos personer med utviklingshemming, lærevansker og autismespekterlidelser.

DATO: 8. des 2022 - 08. des 2022

STED: Zoom


ARMIDILO

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet har i sin gjennomgang over statistikk omhandlende rekvisisjoner fra påtalemyndigheten, merket seg at det er et økende behov for kompetanse på risikovurdering for generell og seksuell vold hos personer med utviklingshemming, lærevansker og autismespekterlidelser.

Vi er så heldig å ha fått en avtale med professor Douglas Boer ved University of Canberra om å gjennomføre et kurs i bruk av det klinisk strukturert risikovurderingsinstrumentet ARMIDILO.

Webinaret vil avholdes den 8. desember kl. 09 – 12.

Professor emerita Kirsten Rasmussen vil introdusere professor Boer. Psykologspesialist Svein Kristian Øverland vil gi en innføring i hvordan ARMIDILO brukes ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg knyttet til risikohåndtering og rehabilitering.

Professor Douglas Boer

Program:

09:00 – 09:15 Practical matters and introduction – Professor emerita Kirsten Rasmussen

09:15 – 10:00 Risk assessment and risk management with ARMIDILO – Professor Douglas Boer

10:10 – 11:00 Risk assessment and risk management with ARMIDILO – Professor Douglas Boer

11:10 – 11:30 Questions and Answers – Professor Douglas Boer

11:20 – 12:00 Practical application of ARMIDILO in rehabilitation at the National Unit of Mandatory Care

Webinaret er gratis

Lenke til webinaret:

https://NTNU.zoom.us/j/97399922961?pwd=OFMwajZiSThvV1ZLN1F3aEJ5UlF4Zz09

Meeting ID: 973 9992 2961
Passcode: 123456

NB! Det vil bli gjennomført opptak av webinaret for senere bruk

Relevante tema

Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

Relevante verktøy

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.