Webinar om fenomenforståelse og risikovurderinger ved partnervold og æres-relatert vold

Psykiatri og jus, Rettspsykiatri

Webinar om fenomenforståelse og risikovurderinger ved partnervold og æres-relatert vold

DATO: 18. okt 2023 - 18. okt 2023

STED: Webinar


Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri gjennom egnede forum og nettverksarbeid. NERS mottar også rekvisisjoner fra kriminalomsorgen for risikovurderinger og vurderinger av helsetilstand relatert til straffegjennomføring.

I den forbindelse gjennomfører NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Deltagelse krever ingen påmelding og er gratis. Opptak lagres på sifer.no.

Webinaret avholdes 18. oktober kl. 13 – 15:30

Forelesere: forsker Ph.D/førsteamanuensis Merete Berg Nesset og trusselplanlegger Jorunn Leksås – hhv ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Avd. sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og Trøndelag politidistrikt.

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 367 037 857 152 Passord: D29suc

Relevante tema

C-kurs i rettspsykiatri

Kurset omhandler hvordan rettsoppnevnte sakkyndige skal besvare mandatet fra retten i form av utarbeidelse av en rettspsykiatrisk erklæring. Kurset er rettet mot klinisk erfarne spesialister i psykiatri og psykologi som jobber som, eller planlegger å jobbe som, sakkyndige i straffesaker.

Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.