Webinar: Ildspåsettelse

DATO: 14. jun 2023 - 14. jun 2023

STED: Webinar


Firefighters Extinguish Burning Plastic Dumpster near Parking Lot at Night

Mini-webinar om Ildspåsettelse: fenomenforståelse og risikovurdering

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri gjennom egnede forum og nettverksarbeid. Fra 2023 bistår dessuten NERS med rekvisisjoner for risikovurderinger og soningsdyktighetsvurderinger til kriminalomsorgen.

I den forbindelse vil NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, gjennomføre en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis. Det vil gjøres opptak av webinarene.

Ingen påmelding er nødvendig.

Første tema er ildspåsettelse og avholdes 14. juni kl 14 – 16:00
Foreleser: Psykologspesialist/seksjonssjef Svein Øverland
Pålogging: https://NTNU.zoom.us/j/94611300672?pwd=Zi9CRGs5MUdHeEErbFFCMHVQbnZJUT09
Meeting ID: 946 1130 0672
Passcode: 123456

Oversikt over de påfølgende mini-webinarene vil bli sendt ut senere.

Med vennlig

Svein Kristian Øverland