ERM skole 2, videreopplæring i ERM

DATO: 29. apr 2022 - 29. apr 2022

STED: Gaustad sykehus, bygg 10 (Festsalen), Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo


Kursets tema er som i grunnkurset systematisk arbeid med forvarsel til voldelig atferd, ved bruk av Early Recognition Method (ERM). Målet er at deltakerne etter videreopplæringen oppnår en ytterligere forståelse av ERM slik at de etter kurset er i stand til å veilede andre i bruk av metodikken.

Målgruppen for dette kurset er personell som har gjennomført ERM skolen 1 (grunnkurset) og har klinisk erfaring i bruk av ERM.

Kursets varighet er 6 timer (09-15) inkludert pauser.

Trykk her for å komme til påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist: 13.04.22.

Innhold:

 • Noe repetisjon fra grunnopplæring og utvidet fokus på relasjonen mellom begrepene:
  • Forvarsler og sårbarhetsfaktorer
  • Hvordan begrepene påvirker i ERM arbeidet
 • Hvordan jobbe systematisk med ERM i hverdagen
  • Hvordan introdusere ERM overfor pasienter som viser skepsis/motstand/ambivalens (kommunikasjonstips og tilnærminger rundt det å formidle metodikken overfor utfordrende case)
  • Bruke video av «ERM intro» og erfaringer fra deltagere
   • Relasjonelt sammen med pasienten
   • Samarbeidende pasient
   • Pasient som ikke samarbeider
   • Diskutere erfaringer i gruppe og plenum
 • Bruk av ERM i forhold til utfordrende pasienter med tanke på symptomatologi/psykisk tilstand (eksempelvis kronisk tilstand, raske svingninger/ustabilitet, med mer)
  • Nivåformuleringer av de individuelle forvarslene i forbindelse med overføring til ny kontekst og relatert til kompetanseoverføring til nytt behandlingsnivå
  • Forutsetningene for å fange opp forvarsel endrer seg, særlig om pas ikke samarbeider
 • ERM som miljøterapeutisk metode og samhandling med andre
  • ERM som planlagt strukturert miljøterapi  
  • ERM benyttet som kriterieutløst intervensjon – KUI
  • ERM opp mot
   • Individet (behandling, omsorg)
   • Helsepersonell (fagutøvelse og fagutvikling)
 • Problemstillinger knyttet til ERM og dokumentasjon av arbeidet elektronisk
  • Hvordan lære bort ERM til andre?
 • Pedagogisk virkemiddel:
  • Forelesning
  • Plenumsdiskusjoner
  • Gruppearbeid
  • Video